ขับเคลื่อนโดย Blogger.

MR.ADISON

MR.ADISON

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
       ตามที่เราได้รู้มาแล้วหลอดไฟฟ้าจะสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ครบรอบ ซึ่งเราเรียกว่าจงจรไฟฟ้า ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเขียนสัญญลักษณ์แทนได้ ดังนี้

อุปกรณ์ไฟฟ้า
สัญญลักษณ์
ความหมาย
ถ่านไฟฉายหรือเซลไฟฟ้า ขีดยาวแทนขั้วบวก ขีดสั้นแทนขั้วลบ
 หรือ 
หลอดไฟฟ้า
มอเตอร์
ออดไฟฟ้า
สวิทช์
สายไฟ

        ตัวต้านทาน

0 ความคิดเห็น:

.....ไกลเพียงใดแล้วจะไปให้ถึงฝัน.....

.....ไกลเพียงใดแล้วจะไปให้ถึงฝัน.....